Image by Marcin Ciszewski

Internet Ortamında Yayımlanan Ilanlara Yönelik Sürekli Bilgi Verme Yükümlülügü

From Dilara Dayioglugil, SODAC

June 6th, 2022

Sayın Ilgililer,

Isbu dikkatinize sunulan bilgilendirme notunu 31 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan 538 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi hakkında bilgi vermek amacı ile göndermekteyiz.

Özellikle bu teblig internet ortamında ilan koyan Gemi ve Yat Brokerleri için büyük önem arz etmekte olup, Broker sıfatı ile çalışan kişilerin dikkatle okumasını tavsiye etmekteyiz.

Detaylı bir bilgilendirme için her zaman tarafımızla iletisime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2022 tarihli 538 Sıra numaralı teblige göre; tasınır ve tasınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak internet ortamında verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden; aracı hizmet saglayıcıları, sosyal ag saglayıcıları ile yer saglayıcılarına sürekli bilgi verme zorunlulugu getirilmistir.
 

Bu teblig dogrultusunda sürekli bilgi verme yükümlülügü getirilenler, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanlara iliskin olarak 1/8/2022 tarihine (31/7/2022 tarihinin hafta sonuna isabet etmesi nedeniyle) kadar Gelir İdaresi Baskanlıgına yapmak zorundadır.
 

Özellikle belirtmek isteriz ki, aracı hizmet saglayıcıları, sosyal ag saglayıcıları ile yer saglayıcılar tarafından, bu Teblig ile bildirilmesi zorunlu olan bilgilere yayımlanacak ilanlarda yer verilmesi zorunlu olmayıp, zorunluluk bu bilgilerin Gelir İdaresi Baskanlıgına bildirilmesine yöneliktir.

Verilecek Bilgiler :

Sürekli bilgi verme zorunlulugu getirilenler takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçeklestirmis oldukları söz konusu islemlere iliskin olarak;

a) Verilen hizmetin saglandıgı internet adres veya adreslerini,

b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kisilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile isyeri adres bilgilerini,

c) Hizmet verilenler adına gerçeklestirilen tasınır, tasınmaz, mal ve hizmet satıs/kiralama islemlerine iliskin her bir tahsilat veya satıs islemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine iliskin banka hesap bilgilerini,

ç) Başkanlık tarafından belirlenecek diger bilgileri,

Elektronik ortamda Gelir Idaresi Baskanlıgı sistemlerine bildirmek zorundadır.

Sürekli bilgi verme yükümlülügü getirilenlerin bildirmesi gereken bilgilere iliskin veri format ve standardı Gelir İdaresi Baskanlıgı tarafından BTRANS aracılıgıyla duyurulacak ve bilgiler bu Sistem üzerinden Gelir Idaresi Baskanlıgına bildirilecektir.

 

Isbu vergi tebligine istinaden gemi ve yat sektöründe çalısan brokerlara önerilerimiz:

  1. Teblig sadece Türk vatandaslarını, Türkiye’de kurulu sirketleri ve Türkiye’de 6 ay ve daha uzun süreli ikamet eden ve Yabancı Kimlik Numarası almıs kisileri kapsamakta olup, yabancı müsterilerinizin ilanlarını bildirmekle teblige göre yükümlü olmadıgınızı belirtmek isteriz.

  2. 31 Mayıs 2022 tarihinden itibaren internet ortamında yayınlanan tüm ilanlarınıza iliskin tekne/yat satıcılarından kisisel bilgilerini paylasmakla yükümlü olduklarına iliskin bir kabul yazısı temin etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde Kisisel Verilerin Korunması Kanunu’n sair maddelerine ihlal anlamına gelebileceginden isbu tebligi deklare eder bir bildirimde bulunmanızı, satıcının kabul etmemesi halinde ilanı ivedilikle kaldırmanızı öneririz.

  3. Yine ve herhalde listing e dahil edeceginiz her bir gemi veyahut tekne için “Central Agency Agreement” bulundurmanızı ve bu sözleşme içerisine bilgilerinin BTRANS’a yüklenecegini belirtmeniz gerekmektedir. Tek temsilcilik alınmayan ve aynı tekne için birçok ilan verilen durumlarda vergisel sorunlar gündeme gelebilecegini, tek temsilcilik yetkisi alınmayan su araçlarının ilanlarının “satış fiyatı” nda farklılıklar olması halinde Gelir Idaresi Baskanlıgı’nın denetimine takılabilecegi bilgisini vermek isteriz.

  4. “Central Agency Agreement” alınamayan hallerde satıcının hangi brokerlar ile anlasacaksa bildirmesinin tesvik edilmesi gerekmektedir. Yine bu brokerlar arasında bildirim yükümlülügüne iliskin bir sözlesme akdedilebilinir.

  5. Isbu tebligin yabancılara ait tekneleri/gemilerini de kapsam altına alması halinde Avrupa Birligi için GDPR, Amerikan vatandaşları için The U.S. Privacy Law ve diger ülkeler için ise kendi ülke hukuklarına uygun kisiye ait verileri koruyan regülasyonlarına göre izin almak gerekmektedir. Ancak her halde yabancı gerçek ve tüzel kisilerin entegrasyonu ve vergi denetimi mümkün olmayacagından bu tebligin yabancıları hiçbir suretle kapsamayacagı görüsündeyiz.

  6. Ilk bildirim 1 Agustos 2022 tarihinde yapılacak olup, 23:59’a kadar internet ortamında yayınlanan ilanlarınızı bildirmeniz gerekmektedir ve bu bildirim aylık periyodlar halinde gerçeklestirilecektir.

  7. Brokerlar, BTRANS’a yükledikleri hiçbir bilgiyi internet ortamında paylasmakla yükümlü degildirler. Dolayısıyla satıcı bilgileri sadece Gelir Idaresi Baskanlıgı sisteminde yer alacak olup, internet ortamında KVKK ve TTK Haksız Rekabet hükümlerine iliskin dogabilecek ihlallerin önüne geçilmesi adına özenle hareket edilmesi gerekmektedir.

  8. Bu Tebligde yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile bu Tebligle getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

Tebligin mühimmatı itibari ile, konuya ilişkin sorularınız olması halinde ivedilikle tarafımızla iletisime geçiniz.

 

Saygılarımızla,

SODAC LAW FIRM

©2021, SODACLAW, ALL RIGHTS RESERVED.

We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way. We may use software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page. We also collect personally identifiable information (including name, email and communications, Company name).

Toronto - Istanbul - Athens - Moscow